Letiště Václava Havla odbavilo v roce 2018 téměr 17 miliónů cestujících a v následujících letech počítá s dalším rozšiřováním a růstem. Proto magistrát hledá cesty, jak ulehčit cestujícím dopravu na letiště, ulevit dopravě a snížit emisní zátěž, kterou každý den vyprodukuje až 250 vypravených spojů na letiště.

Dlouholeté debaty o dobudování železničního spojení přímo na letiště se stanou realitou nejdříve v roce 2028, volba proto padla na elektrifikaci současné trasy linky 119. S vybudováním infrastruktury a pořízením nových velkokapacitních bateriových trolejbusů se počitá do roku 2023.

„Prioritou je pro nás stále rychlodráha na letiště, která je investicí Správy železniční dopravní cesty a intenzivně na ní spolupracujeme. Kvůli velikosti stavby je to ale řešení nejdřív pro rok 2028. My jsme se rozhodli ulehčit cestujícím co nejdřív. Proto trasu linky 119 zelektrifikujeme a pořídíme dvacet velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů. Budou mít na délku 25 metrů, čímž se výrazně zlepší komfort cestujících, ulehčíme dopravě tím, že nebudeme přidávat další autobusové spoje, a zároveň snížíme výfukové emise na nulu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Trolejbusy tak cestujícím i místním obyvatelům uleví o 5 let dříve a po dokončení železničního spojení bude infrastruktura využitá pro prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu.

Rozhodnutí je v souladu s cíli v rámci Klimatického závazku hlavního města Prahy a zastupitelstvem schváleným Plánem udržitelné mobility.